Børnehave

Kostpolitik i Fuglekilden

Madpolitik i Fuglekilden defineres som: kost, de fysiske rammer og kulturen omkring måltiderne, som tager afsæt i Fødevarestyrelsens anbefalinger for børn samt den pædagogiske og praktiske hverdag i Fuglekilden.