Børnehave

Lukkedage

Institutionerne i Partnerområde Øst, skiftes til at have den fælles pasningen i lukkeuger/dage.

Fællespasning og lukkeuger partnerområde øst

Der er følgende lukkedage i Dagtilbud og Skole i Assens Kommune:

  • Uge 28,29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår (27.12-31.12)
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

På lukkedagene tilbydes fællespasning efter behov her:

2022             Overmarksgården, Tommerup

2023             Agerholm, Brylle

2024             Overmarksgården, Tommerup

2025             Fuglekilden, Verninge

D. 5. juni (grundlovsdag) og d. 24. december (juleaftensdag) tilbydes ikke pasning i dagtilbud og SFO.

 

 

Vi har et istræ!!