Børnehave

Overgang fra børnehaveliv til skoletid

Projektet Skolestart er med til at gøre børnene trygge ved den kommende skolestart

Lilla gruppe (førskolegruppen) er sammen i deres "egen" gruppe en del af dagen.  De har deres eget lokale på 1.salen, som er indrettet specielt til dem. 

I februar måned er der et planlægningsmøde mellem SFO personale, 0.klasses lærer og det pædagogiske personale for Lilla gruppe i Fuglekilden.

Med afsæt i tidligere indskolingsforløb, planlægges det kommende forløb. Vores mål er, at alle kommende skolebørn er bekendte og trygge ved skolens lokaler, lærerne og personalet i SFO’en.

Ina (O.kl.s lærer)kommer ind til Lilla gruppe nogle gange i løbet af marts/april måned. Hun er sammen med Lilla i deres omgivelser og får et godt og fyldestgørende indtryk af børnegruppen.

I løbet af april/maj er Lilla gruppe i ”skole” fire gange. Der er tilrettelagt et forløb specielt for dem, så de oplever både Ina og deres kommende klasselokale.

Børnene prøver at være alene sammen med Ina, i et undervisningsforløb. Det giver børnene en forsmag på, hvad det vil sige at gå i skole.

Ligeledes er Lilla gruppe sammen med SFO’en en eftermiddag hver uge i maj og juni, hvor de lærer SFO’en bedre at kende.

Med hensyn til skoleindskrivning, så foregår det elektronisk på www.assens.dk/skoleindskrivning i januar måned.

Forældre til børn, som bliver 6 år i år, modtager en invitation til informationsaften om skolestart. På mødet deltager personale fra 0.kl. og SFO. Har man spørgsmål og lign. er der rig mulighed for at få dem besvaret her.

Hvis man, som forældre, er i tvivl om ens barn skal starte skole og evt. ønsker udsættelse, skal der søges om dette ved henvendelse til skolelederen. Skolelederen kontakter i den forbindelse Fuglekilden for at indhente en pædagogisk vurdering af barnet. I nogle tilfælde udsættes indskrivningen i første omgang til vi nærmer os skolestarts tidspunktet. I andre tilfælde udsættes skolestarten til næste skoleår.

Indskrivning til SFO’en foregår også elektronisk på www.assens.dk/pladsanvisningen