Børnehave

Ved sygdom

Hvis dit barn bliver syg, mens det er i børnehave.

Hvis jeres barn bliver syg mens det er i børnehave, ringer vi efter dig.

Når vi vurderer, om et barn er syg, vil det være ud fra en vurdering af barnets almene tilstand.


Personalet må give medicin, hvis dit barn lider af en kronisk sygdom som f.eks. astma eller hvis det er lægeordineret og barnets navn fremgår på produktet.


Læs gerne retningslinjer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, hvis du er i tvivl om barnet er rask nok til, at komme i børnehave.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2013/Smitsomme-sygdomme-hos-boern-og-unge---Vejledning-om-forebyggelse-i-daginstitutioner-skoler-m-v