SFO

Åbningstider og feriepasning

SFO åbner hver dag kl. 6.15. Der er mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.30.

Mandag til torsdag er der åbent indtil kl. 17.00.

Fredag lukker vi kl. 15.30.

I skolens ferie er der tilmelding til feriepasning, hvor vi ofte er sammen med Fuglekilden.

 

Fællespasning og lukkeuger partnerområde øst

Der er følgende lukkedage i Dagtilbud og Skole i Assens Kommune:

  • Uge 28,29 og 30
  • Dagene mellem jul og nytår (27.12-31.12)
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

På lukkedagene tilbydes fællespasning efter behov her:

2022             Overmarksgården, Tommerup

2023             Agerholm, Brylle

2024             Overmarksgården, Tommerup

2025             Fuglekilden, Verninge

D. 5. juni (grundlovsdag) og d. 24. december (juleaftensdag) tilbydes ikke pasning i dagtilbud og SFO.