SFO

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet finder vi er meget vigtigt for både børn, forældre og personale. Det gælder i dagligdagen såvel som ved planlagte arrangementer.

Forældrekontakten i dagligdagen er af stor værdi, da den kan bruges til en almindelig sludder og en snak om forhold der måske bekymrer forældrene i forbindelse med deres barn/børn. Den kan bruges til at skabe sammenhæng mellem barnets forskellige verdener. Det er vigtigt for barnet, at vise sit liv i SFO' en til sine forældrene og fortælle om, hvad det er optaget af i øjeblikket.

Forældresamtaler afholdes i samarbejde med lærerne.  Her er der mulighed for at få en mere koncentreret snak om det enkelte barn. Herudover er man altid velkommen til at få arrangeret et møde, hvis man synes, der er noget presserende, som skal tages op, og som ikke kan klares ved den daglige snak.