SFO

Informationer til og fra SFO

Der bliver lagt mange informationer på AULA, så det er vigtigt, at I bruger denne platform. Derudover informerer vi på opslagstavler og på hoveddøren. Det skal ikke erstatte den personlige kontakt, så kom endelig og spørg, hvis der er noget.

Vi laver mange aftaler med mange forskellige. Det kan være at sende et barn med bussen, det kan være aftale med gymnastikforeningen, det kan være at nogen skal med andre hjem osv.

Det er vigtigt, at I husker, at informere om aftaler og ændringer af disse.