SFO

Muligheder og aktiviteter

Vi leger med hjemmelavede rollespilsvåben leg i 3'eren vi syr figurer vi laver billeder med neglelak

En af de vigtigste aktiviteter for børnene i SFO'en er legen. Her kan barnet i samvær med andre få afprøvet jeg-styrke, udvikle fantasi og kreativitet, danne venskaber - i det hele taget, lære at begå sig blandt andre.

For at legen skal have kvalitet, er det vigtigt, at vi voksne skaber nogle gode rammer, som virker attraktive på børn og hvor legen kan foregå uden, at den hele tiden bliver afbrudt.  

De daglige aktiviteter kan have flere formål. Barnet har nået en alder, hvor det stort set har lært, at beherske sin egen krop, og hvor det nu skal have udfordringer, så det mestrer, at skabe noget ved at bruge hovedet og kroppen, og få nogle oplevelser af ” det kan jeg”.

Den voksnes opgave er at inspirere, komme med gode ideer, være med til at skabe den gode stemning – være til stede – skabe relationer – have overblik og dermed også blik for den enkelte.

I vores ”basis” lokale er der mulighed for:
 at lege, spille spil, hjælpe til med eftermiddagsmaden, spise mad.

I vores meget store ”kombilokalet”( SFO, Dagpleje og Lilla gruppe):
er der i den ene halvdel mulighed for at lave “kunst”, hvor man får mulighed for at udvikle egen skabertrang, form, farver, tilfredshed med eget og fælles produkt. Overføre fantasi og tanker på “skrift”. Arbejde i træ, papir, stof, ler – ja kun fantasien sætter grænsen.

Den anden halvdel af rummet er indrettet til alverdens rollelege, konstruktionslege, dukkelege osv.

I gymnastiksalen kan man:

Bevæge sig - afprøve kræfter og grænser, udvikle fysisk og psykisk styrke, indgå under fælles spilleregler, lære nye lege.

Udenfor kan man:

Lege uden at blive overvåget af de voksne hele tiden. Tit er der gang i fodbold, hockey eller andet på multibanen. På boldbanen er der mulighed for boldspil, der fylder lidt mere som f.eks. rundbold, stikbold og fodbold, når der er mange, der gerne vil spille(altid ifølge med voksne)

I skolegården er der mulighed for cykler, mooncar og andre ”fartøjer” – der er forskellige legefelter der er tegnet op på asfalten, som inspirerer til bevægelse. I ”Landsbyparken” foran skolen, er der masser af legeredskaber, bl.a. en svævebane, som er meget populær.

Udedage:
Vi lægger stor vægt på at bruge uderummet mest muligt. Derfor har vi ”udedage” hvor ALLE aktiviteter foregår udendørs.

Computer, iPad og telefoner:
Computer og iPad er forbeholdt skoletiden. Mobiltelefoner skal ligge i tasken. Hvis der skal ringes, råder vi over telefon der kan benyttes.