SFO

Overgange

Fordi vi er så tæt forbundne i Landsbyordningen, som vi er, oplever børnene ikke de store og voldsomme skift.

Personalet i SFO kender børnene fra deres tid i børnehaven.  De fysiske rammer er også kendt, idet børnehaven bruger skolens lokaler, så som gymnastiksal, bibliotek, musikrum ol. Der er fælles aktivitetsdage hen over året, som motionsdag, idrætsdag og sommerfest. De ældste børnehavebørn kommer på skift på besøg i børnehaveklassen og SFO i løbet af foråret, og der bliver afholdt overleveringsmøder mellem børnehave, skole og SFO.