Skole

Indskrivning til 0. klasse

Du kan indskrive dit barn til 0. klasse på folkeskolerne i Assens Kommune til skoleåret 2020-2021 Indskrivningen foregår digitalt og sidste frist er i januar 2020.

Kommende 0. klasses elever inviteres til et informationsmøde i foråret, hvor skolens leder, børnehaveklasselederen og klassens faste pædagog fortæller om, hvordan det er at gå i 0. klasse.

Nye elever til de øvrige klasser indskrives ved henvendelse til skolens kontor. Forældre, der påtænker at indskrive deres børn på Verninge Skole, opfordres til at kontakte skolen og aftale et besøg, hvor forældre og børn bliver vist rundt på skolen.