Skole

IT

Vi arbejder også med kodningens sprog.

Eleverne i 0.-4.klasse får stillet en iPad til rådighed til deres skolearbejde. I folderen herunder kan du læse mere om lånet. 

I 5. og 6. klasse får eleverne en bærbar stillet til rådighed, da det er vigtigt, at de får kendskab til flere forskellige medier og lærer at bruge disse. Ligesom ved lån af iPad, så er der en tilsvarende folder, der udleveres ved lån af bærbar PC.

Derudover har vi nogle ipads, som de ældste klasser kan bruge efter behov.

Tillykke med din iPad 

Dit barn har nu modtaget en iPad til brug i skolen og ved hjemmearbejde.

iPaden er et redskab i undervisningen, som skal være med til at styrke dit barns læring. Verninge Skole og dermed Assens Kommune udlåner vederlagsfrit udstyret til brug for dit barns skolegang. Det betyder, at det er Assens Kommune, der ejer udstyret. Assens Kommune forventer, at dit barn udelukkende anvender udstyret til det rette formål. Viser det sig, at udstyret har været udsat for overlast, misbrug eller anden uhensigtsmæssig brug, kan Assens Kommune kræve godtgørelse for den skade, som udstyret er blevet påført.

Programmer administreres af skolen og det er skolen, som afgør, hvad iPaden må indeholde. I har som forældre et ansvar for at jeres barn passer på den. I det følgende kan I læse om god iPad-adfærd på skolen og i hjemmet. Vi anbefaler, at I læser disse sider grundigt og snakker med jeres barn om indholdet . Det gode råd er derfor: Pas godt på iPaden. God fornøjelse med det nye arbejdsredskab!

Med venlig hilsen Verninge Skole

 

Brug af iPad

Den lånte iPad er Assens Kommunes ejendom og må ikke udlejes eller overdrages til andre end eleven

 • iPad´en er først og fremmest et arbejdsredskab
 • Du skal behandle iPad´en rnuftigt og ansvarligt
 • For at beskytte iPad´en bedst muligt, må du ikke tage den ud af det medfølgende cover, når du bruger den på skolen eller i hjemmetEleven har ansvar for at holde iPaden opladet
 • Du kan benytte iPaden både på skolen og i fritiden
 • Du må ikke downloade eller opbevare ulovligt copyright beskyttet materiale på iPaden
 • Hvis skolen forlanger det, skal iPaden leveres tilbage til Verninge Skole
 • Er der en fejl på iPaden, skal I hurtigst muligt kontakte skolen

 

Når jeg bruger iPaden derhjemme 

 • Jeg transporterer iPaden sikkert til - og fra skole
 • Jeg sørger for at pakke iPaden godt og forsvarligt ned i min taske
 • Ved pakning af min skoletaske er jeg opmærksom på at f.eks. bør en fyldt drikkedunk ikke pakkes sammen med iPad ´en
 • Jeg møder hver dag i skole med en opladet iPad
 • iPaden har jeg lagt væk, når jeg spiser og drikker
 • Når jeg ikke bruger iPaden i hjemmet, så har jeg lagt den et godt og sikkert sted, så f.eks. mine søskende eller hunden ikke får fat på den
 • Jeg må gerne sætte et klistermærke på coveret, så iPaden er let at genkende 

 

Når jeg bruger iPaden i skolen

 • iPaden er til låns – så jeg passer godt på den!
 • Jeg løber ikke med min iPad 
 • Jeg lægger iPaden et sikkert sted, når den ikke er i brug. Det gælder også i frikvarteret!
 • I timerne bruger jeg iPaden til det, som læreren siger 
 • Jeg tager ikke iPaden med udenfor, med mindre læreren siger, at det er i orden
 • Jeg fotograferer/filmer eller optager ikke undervisningen eller andre aktiviteter med mindre læreren siger, at det er i orden
 • Jeg fotograferer/filmer eller optager ikke børn eller voksne med mindre læreren siger, at det er i orden
 • Jeg offentliggør eller deler ikke billeder og film optaget på skolen medmindre læreren siger, at det er i orden
 • Jeg transporterer iPaden mellem skolen og hjemmet på en sikker måde, så iPaden ikke lider overlast
 • iPaden er lagt væk, når jeg spiser og drikker