Skole

IT

Vi arbejder også med kodningens sprog.

Eleverne i 0.-4.klasse bruger iPads i undervisningen og lærer gennem forkellige faglige aktiviteter dette medie godt at kende.

I 5. og 6. klasse lærer eleverne at arbejde på PC, så de får kendskab til flere forskellige medier og lærer at bruge disse. Derudover har vi nogle ipads, som de ældste klasser kan bruge efter behov.