Skip til hoved indholdet
    Hjem Skole Traditioner

Traditioner

Vi har rigtig mange traditioner på skolen. Traditioner, som er for skolen alene, men også traditioner, der er med til at skabe sammenhængskraft i landsbyordningen.

I løbet af et skoleår ser det sådan ud:

Første skoledag

Det gøres der selvfølgelig noget ekstra ud af, især for de nye børnehaveklassebørn, der bliver ledt til fællessamling med flagalle.

Morgensang

Hver morgen mødes vi i centralrummet til fælles beskeder og ikke mindst sang. Børnene stifter bekendtskab med både salmer, gamle og nye sange fra den danske sangskat. Er der nogen af børnene eller de voksne, der har fødselsdag, synger vi fødselsdagssang.
I forbindelse med julen og advent tænder vi adventskransen og synger adventssange.

Forældre er meget velkomne til at deltage.

Åbent hus

Hen over året har vi "Åbent hus-dage", hvor forældrene kan komme og følge undervisningen sammen med deres barn. Der er samme dag "kaffedag" i børnehave og vuggestue, hvor der er mulighed for en snak og en kop kaffe, når man henter sit barn.

Årgangsdage

I samarbejde med skolerne i vores område har vi årligt to dage, hvor 4. - 6. klasse i årgange mødes på tværs af skolerne. Dagene har fokus på trivsel og at lære hinanden at kende, for at skabe tryghed omkring skoleskift efter 6. klasse. 

Landsbyordningsdag

Hvert år har vi mindst en landsbyordningsdag, hvor vi på tværs af landsbyordningen laver aktiviteter for store og små i blandede grupper. Det er dage, som børnene holder meget af, da de så vidt muligt får mulighed for, at de kan være sammen med deres søskende i grupperne. Derudover har de ældste børnehavebørn jævnligt deres gang på skolen og deltager også i f. eks fastelavnsfest for at gøre overgangen på let som mulig. Det sker også, at der er besøg den anden vej, for det er nu hyggeligt at se sin gamle børnehave.

Motionsdagen

Hele landsbyordningen deltager hvert år i motionsdagen, og der bliver løbet og gået mange kilometer. Vi løber frem og tilbage på Langstedvej, der til lejligheden er lukket. Undervejs møder vi alle dem vi kender. Store og små løber sammen og det er en løbefest. Vi afslutter dagen i centralrummet med sang og spisning af grovboller e.l.

Forældre er meget velkomne til denne dag.

Luciaoptog

2. - 6. klasse har mulighed for at synge og gå Lucia. Det er for både drenge og piger, og de mødes efter skoletid og øver. På selve Luciadagen den 13. december går de for alle skolens elever og i forbindelse med morgensang. Rigtig mange elever deltager hvert år.

Juleklippedag

Skolen bliver i slutningen af november pyntet til jul. Der er forskellige værksteder, som børnene kan melde sig ind på og lave forskelligt julepynt. Indtil juleferien hænger det og pynter sammen med pynt, der er gemt gennem årene. 

Denne dag er en af vores "Åbent hus - dage"

Juleafslutning

Sidste dag før juleferien er fyldt med traditioner.

  • Hele landsbyordningen går i kirke og hører juleevangeliet. 
  • 3. klasse spiller julestykke for alle elever
  • Alle klasser går julemarch (skal opleves)

Forældre er meget velkomne til at komme, når vi går julemarch, som er en folkedans.

100 dages fest

I 1. klasse kombinerer vi matematik og fest, når vi holder 100-dages fest først i januar. Fra skoleårets begyndelse tæller vi hen/ned til denne dag, hvor der bliver sat ekstra fokus på 100.

Fastelavn

Fastelavnsfest hører sig også til. Udklædningerne er meget fantasifulde denne dag, hvor der slås katten af tønden og leges forskellige lege alt efter klassetrin. 

Skolefest

I maj måned holder vi skolefest, hvor 6. klasse viser skuespil og alle forældre, søskende, gamle elever m. fl. er velkomne. I ugen op til er der som regel en emneuge, der lægger op til forskellige aktiviteter til skolefesten.

Aftenen begynder med fællesspisning med mulighed for grill i landsbyparken. Så spiller 6. klasse skuespil og herefter er der forskellige aktiviteter og boder, man kan besøge. 

Afslutning for 6. klasse

Vi slutter skoleåret med at sige pænt farvel og god vind til 6. klasse. Forældre, elever i 6. klasse og deres lærere mødes i centralrummet til et par timer med pæne ord, parodier m.m.

Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue
Langstedvej 1
5690 Tommerup

Telefon:

verningeskole@assens.dk

Nyttige links