Vuggestue

Lukkedage

Institutionerne i Partnerområde Øst, skiftes til at have den fælles pasningen i lukkeuger/dage.

Fællespasning

Lukkeuger partnerområde øst

Lukkeugerne er politisk bestemt som tre uger i sommerferien (uge 28,29 og 30), mellem jul og nytår (27.12-31.12) samt dagen efter Kr. Himmelfart.

I partnerområde Øst passes alle børn fra vuggestue, børnehave og SFO sammen i disse ferier. Der er udarbejdet plan år for år for, i hvilken institution pasningen finder sted.

2020            Agerholm, Brylle

2021             Overmarksgården, Tommerup

2022             Overmarksgården, Tommerup

2023             Agerholm, Brylle

2024             Overmarksgården, Tommerup

2025             Fuglekilden, Verninge

 

20.01.2022 Partnerområde Øst