Vuggestue

Pædagogiske grundholdninger og værdier

I Fuglekilden har vi en række grundholdninger og værdier, der kendetegner vores måde at tænke om børnene på og vores måde at være sammen med børnene på.

Vores pædagogiske grundholdninger:

  • Børn er sociale.
  • Børn vil gerne lære.
  • Børns reaktioner er til enhver tid meningsfulde.
  • Børn ved hvad de har lyst til – den voksne ved hvad de har brug for.

Vores grundlæggende værdier i samvær med børnene:

  • Vi er respektfulde.
  • Vi er omsorgsfulde.
  • Vi er nærværende.
  • Vi er tydelige.
  • Vi tager ansvaret for relationen mellem barn og voksen.

I Fuglekilden er børnene omgivet af betydningsfulde og tydelige voksne, der forstår og formår, at give tryghed og omsorg. Disse begreber er en grundlæggende betingelse for barnets mulighed for at udvikle sig og er meget centrale i det pædagogiske arbejde.

Den voksne skal i forhold til omsorg og tryghed kunne se, hvad barnet har brug for og skal kunne analysere og tolke barnets signaler for efterfølgende at kunne handle på baggrund af sin indfølingsevne.

De voksne i Fuglekilden understøtter barnets egen aktivitet og søger samtidig at inspirere og komme med ny viden. Vi er opmærksomme på, at ansvaret for barnets udvikling ligger hos os og vi er bevidste om, at påtage os ansvaret for relationen mellem barn og voksen.

Det er vigtigt, at kunne tilrettelægge pædagogiske projekter, der udvider barnets erfarings- og begrebsverden. Børn skal lege sig til nye erkendelser. I børnehaven skal læring foregå på en legende måde, da legen er børnenes univers.

Børnene skal opleve fællesskabets forpligtelse og have udviklet fornemmelsen for eget værd. De skal lære at være sig selv og de skal også lære at indgå i sociale relationer.

Den voksne i Fuglekilden er opmærksom på barnets ressourcer og stærke sider og forsøger igennem mange succesoplevelser at styrke barnets selvværd.

Børnene skal kunne indgå i fællesskab med andre børn baseret på samværsregler og det er den voksnes opgave, at kunne videregive til barnet oplevelsen af at. ” Det jeg gør, har indflydelse på andre og jeg gør en forskel”.  Der må ikke være i tvivl om de grundlæggende normer for samvær og der må ikke være usikkerhed om ”skal” og ”må”. Den voksne skal turde påtage sig lederskabet og ansvaret i samværet med barnet.

Faglighed kræver kærlige, nærværende og opmærksomme voksne, som følger barnet og hjælper det med at udforske dets liv og verden.